Učitava se.
Molimo sačekajte.

Izbornik

00387 (0) 63-820-370

admin@joomnet.com

Sve o održavanju

PočetnaINFOSve o održavanju
PočetnaINFOSve o održavanju

Što podrazumijeva održavati i administrirati web stranicu?

administrator 886

 

Web stranica je gotova. Postavljena je na server i puštena je u rad ili kako se to popularno kaže postala je online - dostupna svima.

Ovisno o tipu stranice, odnosno o njenoj namjeni i sadržuja koji je postavljen ovisit će i količina posla i vremena koje će biti potrebno da bi stranica imala svoju konstantu. Tj. da bi egistirala na Internetu, odnosno, da bi bila vidljiva potencijalnim posjetiteljima u svakom trenutku i da bi se sav sadžaj na web stranici uvijek prikazivao točno i na način kako to vlasnik web stranice želi.

Statičke stranice i stranice koje nemaju puno sadržaja, odnosno stranice čiji se sadržaj ne mijenja ili rijetko mijenja nemaju pretjeranu potrebu za administriranjem istih. Al to ne znači da takve web stranice treba prepustiti slučaju i da se o njima ne treba brinuti. Brigu o održavanju web stanice može preuzeti vlasnik. Uvjet je da može odgovoriti na sva pitanja koja su vezana uz održavanje web stranice.

Što ulazi u osnovno održavanje web stranice

Održavanje web stranice podrazumjevalo bi niz aktivnosti oko brige u smislu ispravnog funkcioniranja stranice. Svremena na vrijeme na stranici se zna dogoditi problem. Neki modul prestane raditi, e-mail adresa vezana za domenu više ne funkcionira, greška na serveru koja je prouzročila pad stranice i sl. U svim tim uvjetima treba intervenirati. Ili samostalno otkloniti nedostatak ili kontaktirati sistem administrator koji brine o isrpavnosti servera da otkloni uočeni nedostatak.

Vlasnik stranice može naknadno uočiti nekakvu grešku na stranici. To može biti bezazleni tipfeler ili bilo koj drugi krivo upisan podatak.

U takvim slučajevima vlasnik stranice šalje zahtjev na naš mail i mi reagiramo po prijemu maila. Nakon uklonjenih nedostataka šaljemo povratnu informaciju o učinjenim aktivnostima.

Ostali poslovi vezani uz održavanje web stranice

Jednom godišnje potrebno je obnoviti domenu i produžiti zakup hosting paketa. Po pravilu to su aktivnosti iz domene vlasnika stranice. Međutim ako vlasnik nij eu mogućnosti iz bilo kojeg razloga izvršiti ove neminovne aktivnosti može upiti zahtjev da mi obavio taj dio posla. Nakon primljenog maila mi ćemo uraditi sve što je potrebno i o izvršenom ćemo izvjestiti klijenta.

Održavanje web stranice koje po pravilu ne ulazi u održavanje stranice

Bilo kakve intervencije na stranici u smislu nadogradnje dodsatnih komponenti, modula, skripti, jezika i sl. n eulazi u održavanje već napravljane stranice. Takva usluga se dodatno plaća i realizira se po zahtjevu klijenta.

Dodavanje novoh sadržaja, bilo da j eriječ o tekstu, slikama ili oboje ne predstavlja održavanje stranice, ali ako se s klijentom postigne dogovor minimalne intervencije po ovim aktivnostima možemo podvesti pod održavanje web stranice.

Administriranje web stranice

Pod administriranjem web stranice smatramo znatno veće aktivnosti u pogledu našeg angažmana na dodatnim radovima na web stranici klijenta. To može biti biko kakav zahvat koji podrazumjeva višestani rad ili višekratne aktivnosti.

Web stranice koje zahtjevaju češću izmjenu sadržaja moraju imati administratore koji će pratiti aktivnosti veznae za promjene sadržaja na stranici i koji će blagovremeno mijenjati sadržaj po zahtjevu ili nalogu vlasnika web stranice odnosno klijenta.

Učestalost izmjene zadržaja diktira i cijenu aktivnosti administratora. Više o cijenam i uvjetima administriranja pročitajte na našoj stranici "Naše usluge".